Sutrin.com / Вицове / Каубои

Начално училище в Дивия Запад, в часа по математика:
- Джони, колко е 2+2?
- 5.
- Нищо не знаеш! - казва учителят и застрелва Джони.
- Пийт, колко е 2+2?
- 4.
- Много знаеш! - казва учителят и застрелва и Пийт.
- Стийв, колко е 2+2?
- Много питаш! - казва Стийв и застрелва учителя.
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не отпил чува вик:
- Внимавай, ще ти вземе коня!
Излиза и изпозастрелва всичко шаващо пред бара, дето не е кон. Влиза обратно, изпива си питието на екс и а-ха да каже второ пак същия глас:
- Казах ти, ще ти вземе коня!
Взима втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му бармана:
- Ало, шахматистите в сепарето, я по-тихо, че тоя ще избие целия град!
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Огромен тексаски каубой за пръв път попаднал в Ню Йорк и влезъл в луксозен ресторант. Поръчал си бифтек. Келнерът му го донесъл "алангле". Каубоят погледнал бифтека и казал моментално да го върнат в кухнята и да го допекат. Келнерът възразил:
- Но той е напълно готов!
- Готов? Нищо подобно!- възкликнал каубоят.- Виждал съм крави да оживяват и след по-брутални преработки.
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Каубой и индианският му водач препускат из прерията. По някое време спират, индианецът се ослушва и казва:
- Апахите идват от запад.
- Какво ще правим?
- На изток!
Пак препускат. Пак спират.
- Команчите идват от изток!
- Ами сега?
- На север!
След време пак:
- Сиуксите идват от север.
- Какво ще правим?
- На юг!
Пак бягат. Пак спират.
- Навахите идват от юг.
- И какво ще правим сега?
Индианецът се замисля и казва:
- Какво имаш предвид като казваш "ние", бледолики?
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Двама каубои седят в бара. Отвън минават трима конници. Единия през зъби казва:
- Ей, оня там дето язди, не мога да го понасям!
- Кой бе?
- Оня, на коня.
- Ама там има трима конници. Кой точно?
- Оня, със шапката.
- Ама те и тримата са със шапки.
Ядосан, каубоят вади пищов, стреля и убива двама от конниците и казва:
- Виждаш ли го оня, дето остана жив?
- Да.
- Е,не мога да го понасям този човек!
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
В един бар работил стар барман. Влиза в бара каубой и поръчва:
- Сто грама уиски.
Барманът, както винаги сипал по-малко. Каубоят:
- Защо ми сипа по-малко?
- Ами, аз съм вече стар, недовиждам.
- Тогава защо не преливаш?
- Е, все пак не съм сляп.
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Влязъл един китаец в каубойски бар в Дивия запад. Огледал се и отишъл при бармана, който бил негър.
- Барман, един цай - казал китаеца.
- Какъв чай, бе? Ти не знаеш ли, че тук се пие само уиски - казал бармана. - А и в бара се влиза по каубойски: риташ вратата, гърмиш в тавана и казваш: "Барман, едно уйски". Я сега излез и влез наново - по каубойски.
Китаецът излязъл, влязъл отново в бара и казал:
- Барман, един цай.
Негърът здраво се ядосал и казал:
- Я застани ти зад бара, а пък аз ще ти покажа как се влиза.
Застанал китаецът зад бара. Негърът изритал вратата, влязъл в бара, стрелял във въздуха и казал:
- Барман, едно уиски.
Китаецът го погледнал и казал пренебрежително:
- Не сервира на църни.
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Двама каубоя, млад и стар, влизат в бар.
Старият казва:
- Тука предлагат един страшен коктейл, казва се "Лунна светлина". Страшен е. Ще пийнеш ли?
Младият:
- Не искам!
Старият:
- Сервитьор! Два коктеила "Лунна светлина"!
Младият:
- Нали ти казах, че не искам, бе?
Старият вади пистолета, опира го в главата му и крясва:
- Пий, иначе ще ти пръсна мозъка!
Младият изпива коктейла, очите му се ококорват и изскачат от орбитите, пада на земята и започва да се гърчи. Старият го изправя на крака, изтупва прахоляка от дрехите му и казва:
- Ха, сега вади твоя пистолет и ме накарай и аз да изпия моя!!
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Каубой язди из прерията. На пътя стои жена и маха за стоп. Той спира и я качва зад себе си на коня. Яздят нататък и жената се опитва да го заговори:
- Какъв голям кон имате!!!
- Да, аз съм от Чикаго, а в там всичко ни е голямо.
- А, каква голяма шапка имате!!!
- Нали ви казах, аз съм от Чикаго, а там всичко ни е голямо.
Стигат до някакво градче, настаняват се в хотел и преспиват заедно.
На сутринта жената с досада казва:
- Дааа, а разправаше, че в Чикаго всичко ви е голямо....
- Ами, аз откъде да знам, че и ти си от Чикаго.....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Язди каубой през прерията. По някое време стига до дълбока пропаст и вижда човек, който седи на ръба на пропаста и гледа отсрещния край.
- Кой си ти? - пита каубоят.
- Аз съм местният пророк.
- И какво, сбъдват ли ти се пророчествата?
- Кога, как дойде.
- Ами, кажи нещо за мен тогава.
- Ами, значи, ти сега ще се засилиш с коня и ще прескочиш тази пропаст, след това ще продължиш нататък, където ще намериш много щастие...
Отдалечил се каубоят, засилил се с коня, скочил, но не успял да достигне другия край и паднал в пропастта.
Пророкът гледа след отдалечаващия се надолу каубой, чеше се по главата и мърмори:
- Ама и аз се извъдих един пророк.
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Двама каубои се спасяват на галоп от тълпа диви индианци. Галопирайки те влизат в една гора. Първият се хваща за един клон и увисва на него. Вторият вижда това и също увисва на един клон. Минава известно време и индианците с викове и пушилка минават под тях и изчезват в гората.
Вторият каубой се провиква:
- Джон, абе на теб трудно ли ти е като висиш така?
- Ами, нищо особено, дори ми е приятно.
- Щото на мене ми е много тежко, бе.
Вторият каубой поглежда надолу и казва:
- Ми как няма да ти е тежко, като си забравил да си извадиш краката от стремената, бе...

Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Влиза един каубой в бара и забелязва симпатична девойка седяща на една маса в ъгъла. Каубоят без да се замисля сяда до нея, запознава се, поръчва пиене и започва да си пие. След известно време започват танци и каубоят, като галантен мъж, кани девойката на танц.
- Знаете ли..- казва девойката. – Аз бих танцувала с удоволствие с вас, но има един проблем – работата е там, че са ми отрязани краката.
- Няма проблем...- казва каубоят, хваща я през кръста и започва да танцува с нея. След танца, отново сядат зад масата, каубоят поръчва ново пиене и така, докато дошло време да си вървят.
- Дали бихте могли да ме отнесете до дома ми? – пита девойката.
- Няма проблем! – отговаря каубоят и я отнася у тях.
Стигат до вратата и девойката пита:
- А, дали бихте останали да спите при мен?
Каубоят я слага в леглото, опитва отсам, опитва оттам, неудобно нещо.
- Знаете ли, аз имам един гвоздей – ей там на стената, специално за тази работа. Закачи ме на него и ще ти бъде по-удобно.
Закачил я каубоят и наистина всичко било както трябва. Свършили си работата, каубоят я сваля от пирона, отнася я в леглото, присяда до нея и доволно си пали цигара. Девойката ненадейно започва да плаче.
- Какво става? Да не те обидих нещо? – пита каубоят.
- Не, няма такова нещо. – хлипа девойката.
- Да не ти причиних болка?
- Не.
- Тогава какво има? Защо плачеш?
- Работата е там, че ти си първият, който след това ме сваля от пирона....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Хилав каубой пристига в едно градче, връзва коня пред бара и влиза вътре за едно питие. Пийнал няколко и си тръгва. След няколко секунди се връща ядосан и крещи:
- Коя гадина е боядисала муцуната на коня ми с жълта боя?
От една маса се надига як мъжага, удря юмрук по масата, поглежда надолу към каубоя и казва:
- Аз, защо?
Каубоят поглежда нагоре и плахо отговаря:
- Ами, щото е изсъхнал и му е време за втора ръка....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Тексаски бар. Вътре си пият няколко човека. Изведнъж вратата се отваря с трясък и влиза развълнуван каубой.
- Барман, бързо дай едно уиски!
Барманът му налива и любопитно пита:
- К`во става, пич?
- Абе пробвах с една кучка поза 114.
- Каква е пък тази поза?
- Ами тя отначалото беше 69, ама изневиделица се върна мъжът й и ми навря в задника своя Колт 45.

Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Двама каубои пътуват през прерията. Единият пита другия:
- Бил, какво означава "кръговрат в природата"?
- Как да ти обясня? Например, както си яздим сега ни нападат индианци. Аз, да речем, им избягвам, а теб те убиват. Там където те погребат ще порасне трева, ще мине бизон и ще се напасе, а после ще направи ей такава купчина изпражнения. След известно време, ще мина аз покрай купчината и ще кажа: "Ах, приятелю Бил! Ти съвсем не си се променил!"
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Каубой отива при любовницата си. Слиза от коня и го връзва под прозореца, за да може, ако случайно съпругът се върне, да скочи направо върху него и да отпраши. Започват те да се забавляват, а в разгара на действието на вратата се звъни. Каубоят бързо скача през прозореца, а жената отваря вратата.
Пред вратата стои един кон, който казва:
- Маце, предай моля те на шефа, че ще се преместя да го чакам под навеса, защото заваля дъжд....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Два каубоя, млад и стар, влизат в кръчмата.
Старият:
- Тук, в тази кръчма има първокласно питие, "Коктейл Лунна светлина" се нарича. Искаш ли?
Младият:
- Не!
Старият:
- Сервитьор! Два пъти "Лунно сияние"!
Младият:
- Ама не искам, бе!
Старият вади пушката, насочва я към него и казва:
- Пий!
Младият изпива чашата, очите му изхвърчат от орбитите и пада на земята, кихайки и кашляйки...
Старият го изправя, подпира го на бара и казва:
- А сега, вземи пушката и ме накарай и аз да изпия моят.......
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Каубой бяга от индианците. Те започват да го настигат.
"Това беше" - мисли си каубоят
Изведнъж се обажда вътрешният му глас:
"Не, не е краят още! Наклони се наляво!"
Накланя се той. Бзззззззз - покрай главата му прелита стрела...
Продължава да бяга каубоят, а вътрешният глас отново се обажда:
"Наклони се надясно!"
Накланя се той. Бзззз - покрай главата му прелита стрела...
Отново продължава преследването, а вътрешният глас пак се обажда:
"Сваляй дънките!"
Сваля дънките каубоят. Бзззззззззз...туп в задника му се забива стрела...
Вътрешният глас се обажда:
"Видя ли? Затова пък дънките ти останаха здрави".
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Каубой язди дълго време из прерията. По едно време стигнал до самотно ранчо и решил, че може да преспи там. Вратата му отворила много привлекателна стопанка. Каубоят попитал, дали може да пренощува и като видял смущението й, я успокойл:
- Не се безпокойте, мадам! Аз съм джентълмен.
На сутринта каубоят се буди от силно кудкудякане. Отваря очи и гледа - цялото ранчо пълно с петли и между тях само една кокошка.
- Мадам! Извинете ме за любопитството, но винаги е обратното - един петел, много кокошки.....
- А, не се притеснявайте, от тези тук само един е петел - останалите са ДЖЕНТЪЛМЕНИ....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo
Дивият запад. Гара. От влака слиза каубой. Оглежда се - наоколо прерия. Пита началника на гарата:
- Далече ли е до града?
- Около шест мили..
- Добре бе, защо не постоихте тая гара по-близо до града?
- Абе в началото така ни се искаше, но после взехме решение, да я построим по-близо до релсите....
Към вица      Facebook   Twitter   Svejo