Условия за ползване

Условията за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Условия за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.
Настоящите Условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни по всяко време.

Авторските и сродните на тях права по отношение на поместените на сайта снимки принадлежат на техните автори. Сайтът не се обвързва с позициите или мненията изразени от потребителите.
Без изричното съгласие на носителя на правото (автор на снимка или текст) трето лице, включително ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, няма право да я копира, възпроизвежда или разпространява.

Ползване на информация, независимо от вида му, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било авторски или сродни на тях права.

При публикуването на снимка авторът и носи всякаква отговорсност за съдържанието и. Ние не носим никаква отговорност за публикуваните материали. Ако някоя публикация влезе в противоречие с някое от условията за ползване и публикуване, си запазваме правото си да я изтрием без да Ви уведомяваме.

Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта.
Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограичение в принт и електорнен формат.
Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтa, като можем да премахваме тези материали от сайтa по всяко време.

На сайта се поддържа форма за контакти, на която всеки потребител има право да сигнализира за констатирани нарушения на Условията за ползване от страна на друг потребител или трето лице.

Администрацията има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички правила, за да отговарят на всички законови предписания. Въпреки, че не сме задължени да следим, редактираме или премахваме потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта, си запазваме правото по свое усмотрение да редактираме, откажем да публикуваме или премахнем без предупреждение потребителско съдържание публикувано на сайта. Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.